I have posted about the Harbour House twice before (First)(Second). Sniffing around in my archives I found these – from the time it still was the barracks of the Harbour Fire Brigade… on the inside…

Ik heb al eerder twee keer gepost over het Havenhuis (Eerste)(Tweede). Bij het grasduinen in mijn archief heb ik nog deze gevonden – van den tijd dat het nog een brandweerkazerne was… van binnen gezien…

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Pre-History…

Image

After looking into the architectural future, lets take a leap into the past… Year 2008, same location as my previous post. My first digital SLR getting a workout since more or less four months with me insisting on shooting in monochrome, no RAW, first steps in Photoshop, no Lightroom…  still very much in a darkroom state of mind 🙂

Me and a few photographer friends got the chance to visit the barracks while the firemen were still there. I even went into that ‘basket’ at the end of the ladder and went all the way up… Fear of heights seems to turn relative if you are really interested… 🙂

 

Our guide – Onze gids

Brandweer folks17

 

A few impressions – Wat indrukken

This slideshow requires JavaScript.

 

The ladder – De ladder

Brandweer14 ET

 

Na een blik in de toekomst van de architectuur, nu een sprong naar het verleden… Het jaar is 2008, zelfde locatie als mijn vorige post. Mijn eerste digitale SLR sinds ongeveer vier maanden in volle training terwijl ik nog koppig in monochroom trek, geen RAW, eerste stappen in Photoshop, geen Lightroom… nog steeds volop  in donkerkamer modus 🙂

Met wat vrienden fotografen had ik de gelegenheid om de kazerne te bezoeken terwijl de brandweer daar nog aanwezig was. En ik klom zelfs in het ‘bakje’ op het einde van de ladder en ging helemaal omhoog… Hoogtevrees schijnt relatief te worden als het interesse groot genoeg is… 🙂

…..

These photos never made the blog as I had no blog then…  😉

Deze foto’s zijn nooit op mijn blog geweest omdat ik toen nog geen blog had… 🙂

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Fire Brigade… Brandweer…

Gallery

There seems to be a new (?) tradition in Antwerp – the architectural fusion of old and new… sometimes to the extreme…

Er lijkt een nieuwe (?) traditie te zijn ontstaan in Antwerpen – de architectonische fusie van oud en nieuw… soms heel extreem zelfs…

 

This is how it is presented

Zo wordt het voorgesteld

HVNH002.jpg

The lower old part used to be the barracks of the Harbour Fire Brigade. Now, together with its ‘attachment’, it will be called the Harbour House and I assume it will function as a logistical centre for all that goes on in the harbour.

Het onderste oude deel was vroeger de Kazerne van de Havenbrandweer. Nu gaat het, samen met zijn ‘bijlage’, Havenhuis heten en wordt, als ik goed heb begrepen, het centrale punt van de havenlogistiek.

 

This is how it looks from far at the moment.

Zo ziet het voor de moment op afstand uit.

 

HVNH001

 

A few details

Wat details

 

HVNH005

 

HVNH008

 

HVNH013

 

And the whole from the back…

En het geheel, van achter gezien…

HVNH014B

A bit of serendipity that two fire trucks were just passing by, a wink from the past… 🙂

Een grappig toeval dat net twee brandweervoertuigen langs kwamen, een knipoog uit het verleden… 🙂

Color/Kleur, Photography/Fotografie

New Antwerp… Nieuw Antwerpen…

Image