Beeld

… I were of flesh and blood…

Ik wou dat ik van vlees en bloed was…

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Wish…

Image
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Monty Python 2012?…

Reminds me a bit of a scene out of a movie where everybody pulls his gun and points it at everybody else… Can’t remember what movie, though 😉

Laat me denken aan een scene uit een film waar iedereen tegelijk zijn wapen trekt en op de anderen richt… Kan er wel niet op komen welke film het was…

To enlarge photo click on it…

Om foto te vergroten erop klikken…

Standard