Color/Kleur, Photography/Fotografie

Weather Report… Weerbericht…

Image

Took me a while to catch her in the air… not easy… 😉

Het duurde even voor ik ze in de lucht te pakken kreeg… niet gemakkelijk… 😉

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Drone-girl…? Drone-meisje…?

Image

…the place I would expect or want to see owls, a street festival… You could take them on your arm for a selfie or let mama take a photo. There were a few smaller ones for the kids and a ‘baby’ Siberian owl (below), already bigger than all others. They can grow to more than 90 cm, it seems.

The lady selling this ‘service’ must have seen what my eyebrows did when I saw her setup. She didn’t like me, I think… 😉

 

…de plaats waar ik uilen zou verwachten of zou willen zien, een straatfeest. Je kon met de uil op de arm een selfie trekken of mama een foto laten trekken. Er waren ook kleinere uiltjes voor de kinderen en een Siberische ‘baby’ uil (tweede foto), nu al groter dan al de anderen. Die worden over de 90 cm groot blijkbaar.

De eigenares van deze attractie moet wel gezien hebben wat mijn wenkbrauwen deden toen ik haar standje zag. Ik geloof niet dat ze mij mocht 😉

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Not exactly… Niet direct…

Gallery
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Open House… Open Deur…

…in the Service Centre

…in het Dienstencentrum

The Service Centre is the same place where I with a group of other volunteers help the elderly to make sense of the digital world as I mentioned in some previous posts. But it has a lot more activities than just that in which they can participate like painting, dancing, sewing, day trips to interesting places and more… They can eat there at a very democratic price and chat the old-fashioned way with friends over a cup of coffee or tea… a lively bunch full of laughter and stories…

An impression of the Open House Day where information and results of some activities are presented.

Click on the miniature further down for a slide show – click then on the first photo of the album and then on slide show above the photo…

DC-029

Het Dienstencentrum De Groten Uitleg is dezelfde plaats waar ik met een groepje vrijwilligers de oudere generaties help om hun weg te vinden in de digitale wereld zoals ik al eens heb vermeld in het verleden. Maar wij zijn maar een deeltje van heel wat andere activiteiten zoals schilderen, dansen, naaien, dagtrips naar interessante plekjes en nog veel meer… De bezoekers kunnen daar eten aan een heel democratische prijs of met vrienden een babbeltje doen met vrienden bij een kopje koffie of thee… Een vrolijke bende vol leven…

Een indruk van de Open Deur Dag…

Klik op het miniatuurtje hieronder voor de diashow – klik dan op de eerste foto van het album en dan bovenaan op ‘diavoorstelling’…

Open Deur DC Kalmthout 2013
Standard