… of the local music school…

… van de plaatselijke muziekschool…

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Park Concert…

Image

MAR032

 

MAR033

 

MAR034

A pity he was not in his shop or I might have stepped in for a chat and a few more shots… As it was, I had to settle for some window-shooting…

Spijtig dat hij er niet was of ik was waarschijnlijk even binnengestapt voor een gesprekje en wat meer foto’s…ย  Ik moest me neerleggen bij wat raam-kiekjes…

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The Craft of Instrument Building… Ambachtelijke Instrumentenbouw

Image

The contraptions looking like miniature UFOs these two have on their laps is a “Hang”, a rather new instrument I have only discovered recently. So, I was very surprised and pleased to see it played in the streets of Antwerp ๐Ÿ™‚

De dingen die uitzien als miniatuur UFO’s dat deze twee op hun schoot hebben is een “Hang”, een nogal nieuw instrument dat ik onlangs heb ontdekt. I was dan ook heel aangenaam verrast om ze in de straten van Antwerpen tegen te komen ๐Ÿ™‚

 

HNG001

 

This is what it sounds like – Zo klinkt het:

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Street Music – Straatmuziek… Hang…

Image
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Afrika-Antwerp

A corner of the Culture Market… A yearly event where a lot of people walk around with bags full ofย  info about theaters, music, dance and too much else to count, really… And of course there are demonstrations of some of the activities, showing how colorful Antwerp can be and is if you just look in the right direction ๐Ÿ˜‰

Een hoekje van de Cultuurmarkt… Een jaarlijks evenement waar veel mensen volle zakken info meenemen naar huis over toneel, muziek, dans en te veel om op te noemen… En natuurlijk zijn er ook wat demonstraties van sommige activiteiten die aantonen hoe kleurrijk Antwerpen kan zijn en is als je maar in de goede richting kijkt ๐Ÿ˜‰

 

CTR004

 

For a bit more – Voor ietsje meer:

Click on miniature – at the album click on first photo – at the top of the next screen click on slide show

Klik op het miniatuurtje – bij de album klik op eerste foto – bovenkant van volgende scherm klik op diavoorstelling

Afrika-Antwerp
Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Balalaika…

I always loved balalaika music but never realized how many different sizes there are – seven to be exact.

  • piccolo
  • prima
  • secunda
  • alto
  • tenor (rare)
  • bass
  • contrabass

This chap was my wake up call with his contrabass (I think…) ๐Ÿ™‚

Ik heb altijd graag balalaika muziek gehoord maar was er nooit bij stilgestaan hoeveel verschillende formaten ervan bestaan – zeven, om juist te zijn (zie boven)

Deze jongen heeft mij de ogen geopend met zijn contrabas (denk ik…) ๐Ÿ™‚

 

Click on photo for larger version – Klik op de foto voor een grotere versie

 

SMU005

 

SMU001

Standard