Anybody who knows what this is? I went through half a ton of Google pictures but couldn’t find the exact same plant. It looks a bit like Black Nightshade but I’m not really sure that’s what it is…

Weet iemand wat dit is? Ik ben door zowat een halve ton Google foto’s geploeterd maar kon niet de exact zelfde plant vinden. Het lijkt wat op Zwarte Nachtschade maar zeker ben ik daar helemaal niet van…

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

???…

Image

 

There is a short story to this Golden Rain that greets me each spring with its flowers.

Years ago it used to live in the neighbouring garden. To my delight, at a certain moment it sent a shoot, tunnelling through under the fence, in my direction. And a good thing that was, as it turned out. The house belonging to that garden was sold, torn down and some fort-like building took the place of the old house and most of the garden, destroying whatever there was of bushes, plants and even a beautiful tree that must have taken at least 30 years or more to grow that big. This is the only survivor…

*****

Er hangt een klein verhaaltje aan deze Gouden Regen dat me elke lente begroet met zijn bloemen.

Jaren terug leefde het in de tuin van de buren. Tot mijn grote vreugde stuurde het op een gegeven moment een uitloper in mijn richting, ondergronds, onder de schutting door. En dat bleek, achteraf gezien, het beste dat het kon doen. Het huisje dat bij die tuin behoorde, werd verkocht, afgebroken en iets fortachtigs nam de plaats ervan en van het grootste deel van de tuin in. Alle struiken, planten en zelfs een prachtige boom die zeker 30 jaar of ouder moet geweest zijn om zo groot te worden, werden venietigt. Dit is de enige overlever…

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Survivor… Overlever…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Next Generation… Volgende generatie…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Spring on its way… Lente op komst…

Image

 

 

 

Into the archives again… 2008

Terug in de archieven… 2008

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Strange Bird… Rare vogel…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

This Way… Langs hier…

Image

 

Still the same woods… with a bit of history attached…

In WW I a defence line was created there for the case an attack on Antwerp might come from the north. Bunkers were built and troops moved into the trenches. Lucky for them, they never had to fight as no attack came. The bunkers are still there, kind of owned up by nature. The trenches too.

Not so long ago a path was cleared, some information boards appeared together with a guide and now it has become a sunday walk to a lot of people.

I only stopped on my way home to have a first look and did not do the complete tour yet. So these are the first impressions… 🙂

 

 

Hetzelfde bos… met een stukje geschiedenis erbij

In de Grote Oorlog werd daar een verdedigingslinie gebouwd voor het geval Antwerpen zou aangevallen worden vanuit het noorden. Bunkers werden gebouwd en troepen namen bezit van de loopgraven. Gelukkig voor hen hebben ze niet moeten vechten. De aanval bleef uit. De bunkers zijn er nog steeds, iet of wat overgenomen door de natuur. De loopgraven ook.

Nog niet zo lang geleden werd een wandelpad vrijgemaakt, infoborden werden opgesteld, een gids toegewezen aan het gebied en nu is het voor heel wat mensen een zondags uitstapje.

Ik ben daar maar enkel even gestopt onderweg naar huis en heb de volledige toer nog niet gedaan. De eerste indrukken, dus… 🙂

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Mastenbos…

Image