For those who may have missed me ( being optimistic… 😉 ), the short moment of spring we’ve had made me realize how much I have been neglecting my humble shed… so, I started repairing and changing the most necessary things, jungle included, instead of taking my camera for a walk… Still heaps to do, but I will be back as soon as I can see some light at the end of the tunnel, hoping it isn’t the next train’s headlight racing at me… 😀

Voor wie me misschien heeft gemist ( aanval van optimisme… 😉 ), de korte voorsmaak van lente heeft me doen inzien hoeveel ik mijn stulpje heb verwaarloosd… en ben maar begonnen aan wat dringende reparaties en wat veranderingen, oerwoudje incluis, in plaats van mijn camera uit te laten… Nog heel wat te doen… Maar ik kom wel terug zodra ik wat licht kan zien op het einde van de tunnel – hopelijk is dat licht dan niet de koplamp van de volgende trein dat in volle vaart naar me toekomt… 😀

Blog Note/Berichtje, Color/Kleur, Photography/Fotografie

Blog Note… Berichtje…

Image

Easter DD-001

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Happy Easter…

Image