… no, not my hat… the cathedral…

Every now and then a performance artist choses the cathedral of Antwerp as a background for his art. Mostly because of the stream of tourists passing by, I think… 😉

This first one (an older photo) had become a part of the group of stonemasons. From time to time he would hit the bar he is holding with the hammer in his other hand and then would go back to being of stone again. He is my favourite up to now 🙂

… nee, niet ‘my hat’… rond de kathedraal…

Af en toe kiest een performance artiest voor de kathedraal van Antwerpen als achtergrond voor zijn kunst. Dat daar heel veel toeristen langskomen zal er wel voor iets tussen zitten… 😉

Deze eerste (een oudere foto) was een deel geworden van de groep steenhouwers. Om de aandacht te trekken sloeg hij met zijn hamer op de bar dat hij vasthoudt en versteende dan terug. Tot nu toe mijn favoriet 🙂

For a larger version of the photos click on them – Voor een grotere versie van de foto’s erop klikken

Mason1

 

 

This one is definitely (and literally) over the top… also an older photo…

Deze is beslist overdreven… ook een oudere foto…

 

Mason2

 

And last friday I bumped into this one… the ‘bad guy’ in his pre-church form?…

En vorige vrijdag liep ik dit tegen het lijf… de ‘slechte’ in zijn pre-kerk vorm?…

 

Devil006

 

 

Devil004

 

 

Devil001

Color/Kleur, Photography/Fotografie

All around…

Image