Black and white/zwart wit, Color/Kleur, Photography/Fotografie

Culture in the Rain – Cultuurmarkt

Each year, just before the beginning of the season, Antwerp turns into a big promotion scene for theatres, musicals, music of all sorts, any cultural activity you can think of… It started years ago, I don’t remember how many exactly, on one central square, the Groenplaats…

To read and see more click on the photo…

Elk jaar, net voor het begin van het seizoen, verandert Antwerpen in een promotiemarkt voor theaters, musicals, alle soorten muziek en elke andere culturele activiteit die je maar kunt bedenken… Het begon jaren geleden op de Groenplaats, ik weet niet meer hoe lang geleden…

Om verder te gaan klik op de foto…

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Antwerp – ‘t Steen, Former Maritime Museum Reopens

Last weekend the former museum opened it’s doors again with bells and whistles – well, I admit, with big whistles…

Vorig weekend gingen de deuren van wat eens een museum was terug open met toeters en bellen – ok, ik geef toe, met grote toeters…

For more pictures CLICK HERE

Voor meer foto’s KLIK HIER

Standard
Black and white/zwart wit, Color/Kleur, Photography/Fotografie

Portfolio as an intro – Portfolio als eerste kennismaking

My blog is getting kind of top-heavy… Can’t really expect anyone to go through it all in one go if they haven’t been around from the beginning 🙂

So already a while I was playing with the idea of some sort of portfolio by way of introduction. The biggest problem was what to choose… Photos hardly ever come to me one by one… they come in batches. And they come from all directions – events, people, streets, nature, music, situations… No way I could put all that in a portfolio. Take the best? Well, the best is the last good one till I get out on the streets again… So my choice has turned into something like closing my eyes and pointing at pictures. I hope it may give an impression of what I like to do… and there is a lot more if you have the time to look around 😉

This time no link to something or other – just go to the top of the sidebar and there it is (Sorry! Could not help splitting it all up a bit again)…

Mijn blog begint wat topzwaar te worden… Ik kan van niemand verwachten dat ze dat allemaal in een keer doorlopen als ze niet vanaf de eerste uurtjes erbij waren 🙂

Daarom speelde al een tijdje het idee door mijn hoofd om als introductie een soort portfolio samen te stellen. Het grootste probleem was daarbij dat ik niet wist wat kiezen… Foto’s komen niet een per een mijn weg kruisen… ze komen gewoonlijk in pakken. En ze komen van alle richtingen – evenementen, mensen, straten, natuur, muziek, situaties… Onmogelijk om dat allemaal in een portfolio te steken. De beste foto’s eruit halen? Bon, de beste foto is gewoonlijk de laatste die ik goed vind tot ik terug de straat induik… Mijn keuze is dan wel zo iets geworden van ogen sluiten en met de vinger naar foto’s wijzen. Ik hoop dat het een idee geeft van wat ik graag doe… en er is nog veel meer als je de tijd hebt om wat rond te snuffelen 😉

Deze keer geen link naar hier of daar – gewoon even naar rechts kijken en daar is het, op de zijkolom (Sorry! Kon het alweer niet laten om het toch even op te splitsen)…

Standard
Black and white/zwart wit, Color/Kleur, Photography/Fotografie, Text/Tekst

RAW, Lightroom… The Examples (De Voorbeelden)

So here we come to the last part of the RAW, Lightroom saga… a few examples to give you a better idea of what you can do in black & white. There is a lot more of course like working in color and also the different modules you can use like the very professional looking Slideshow, Prints, Website possibilities… And the management of your ‘photo park’ with the aid of e.g. keywords.

My little saga is meant as a lightfooted introduction. If it tastes like more, just ask Google for some more about RAW or Lightroom or both… 😉

Zo, hier zijn we dan aan het einde van mijn RAW, Lightroom saga… enkele voorbeelden om je een beter idee te geven van wat je kunt doen, vooral in zwart wit. Natuurlijk is er nog veel meer zoals kleuren, de verschillende modules van de heel professioneel uitziende Diavoorstelling, Print, Website toepassingen… En het beheer van je ‘foto park’ met bvb trefwoorden.

Mijn kleine saga is bedoeld als een lichtvoetige inleiding. Als je zin hebt in meer, vraag Google om meer over RAW of Lightroom of beide… 😉

Example 1

Example 2

Example 3

Standard
Photography/Fotografie, Text/Tekst

RAW NEWS…

Hi folks,

I have made some small changes to the RAW ‘novel’ and the Dutch version is now online too.

One more page to come with some step by step examples 🙂

….

Ik heb wat kleine veranderingen aangebracht aan de Engelse versie van de RAW ‘novelle’ en de Nederlandse versie is nu ook online.

Deel1

Deel2

Deel3

Nog een pagina op komst met wat stap per stap voorbeelden 🙂

….

Voor wie graag een wit blad heeft om te lezen, hieronder een pdf:

RAW, Lightroom e.a. …

Standard

 

 

 

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Antwerp, Hidden Corners

Image