I have known this road, the ‘Noorderlaan’, with four lanes in each direction that connects the harbour with the city of Antwerp always with its double row of big trees separating the two directions. For the last twenty years or so it has also been my road into the city or back home. Last sunday, still a bit sleepy, I was on my way to an appointment when I thought that by some wrong move I had ended up in another city or another dimension… It was frightening…

 

Ik heb de Noorderlaan met zijn vier baanvakken in elke richting, de verbinding tussen de haven en de stad, nooit anders geweten dan met de dubbele rij bomen tussen de twee rijrichtingen. De laatste twintig jaar of zo was het ook mijn weg naar de stad of naar huis. Vorige zondag, toen ik nog wat slaperig onderweg was naar een afspraak in de stad, dacht ik plots dat ik in een andere stad of een andere dimensie was beland… Het was angstwekkend…

 

 

The remaining few trees… They will soon be gone too, I assume… And a timid sticker on a pole to ‘save the planet’…

Dit zijn de overblijvers… maar waarschijnlijk niet voor lang… En een schuchter plakkertje op een paal ‘om de planeet te redden’…

NDL10

Color/Kleur, Photography/Fotografie

440 Trees… 440 Bomen…

Gallery