Took me a while to catch her in the air… not easy… 😉

Het duurde even voor ik ze in de lucht te pakken kreeg… niet gemakkelijk… 😉

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Drone-girl…? Drone-meisje…?

Image
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Tai Chi Day

In the historical centre of Antwerp and in view of the river, The World Tai Chi and Qigong Day brought us demonstrations of different disciplines existing under this heading, letting the audience participate in several workshops. Of course, the Lion Dance could not be missed either 🙂

Hereby an impression with here and there a jump to a ‘side-show’ of people just enjoying a sunny saturday.

…….

In het historische centrum van Antwerpen en vlak bij de Schelde heeft de Wereld Tai Chi en Qigong Dag ons demonstraties van de verschillende disciplines laten zien van deze sport. De toeschouwers kregen de kans om mee te doen aan verschillende workshops en natuurlijk was de Leeuwendans mee van de partij.

Hierbij wat indrukken met enkele kleine afdwalingen naar buitenstaanders die gewoon van een zonnige zaterdag genoten.

……..

Click HERE for more…

Klik HIER voor meer…

Standard