As the weather is not so friendly lately and I hate that fiddling around with plastic bags to keep the camera dry, a dive into my archive of last summer… πŸ™‚

Daar het weer niet zo vriendelijk gezind is en ik het geknoei met plastiek zakjes haat om de camera droog te houden, een duik in mijn archief van vorige zomer… πŸ™‚

 

The Fleet – De Vloot

WTR060

 

The Captains – De Kapiteinen

WTR058

…but shouldn’t this be more fun?… πŸ˜‰

…maar zou dat niet plezieriger mogen zijn?… πŸ˜‰

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Models… Modelbouw…

Gallery
Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Lambermontmartre 2013

There is a page on this blog with the same title but another year, pictures taken at the original location that gave the monthly arts event its name. In the meantime it grew out of the rather small space it had there and moved to the entrance of the Arts Museum. The planning was to visit it several times last summer and then put a selection together – but planning and me, we don’t always agree… πŸ˜‰

On my first visit to the new ‘home’ I missed a bit the cosy feeling, all perched around the fountain… The music is still there, the bar has more space now and mainly the artists enjoy more room to show their work.

But I never made it to the other visits. So this is what I carried away…

Er is een pagina op deze blog met dezelfde titel maar van een ander jaar, foto’s op de originele locatie van deze maandelijks terugkerende bijeenkomst van artiesten, het pleintje dat het evenement zijn naam heeft gegeven. Ondertussen is het wel dat klein pleintje ontgroeid en is verhuisd naar de ingang van het Museum voor Schone Kunsten. Mijn planning was om vorige zomer verschillende keren langs te gaan en en dan een selectie te laten zien. Maar planning en ik – dat loopt wel eens fout… πŸ˜‰

Hoewel de muziek en de iets grotere bar er nog steeds waren en de artiesten duidelijk blij zijn met meer ruimte om hun werken uit te stallen, miste ik bij mijn eerste bezoek de wat opeengepakte, knusse sfeer rond het fontein…

En dan ben ik er gewoon niet meer terug geraakt. Dit is dus wat ik aan dat een bezoekje heb overgehouden…

2-LMMbw002

1-LMMbw003

3-LMMbw004

4-LMMbw007

5-LMMbw008

6-LMMbw006

Standard
Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Kt Zavelstraat…

… is a street in Antwerp in a neighbourhood where you really have a colorful mix of nationalities. The shops, of course, mirror that mixture and to find your special spice or sweets, moroccan bread, cheap kitchen ware and a million other things, this is the place to be. Even driving there, praying to all gods for a parking space (I have a friend who lives there…) is mostly like you have just arrived in the backstreets of some oriental town πŸ™‚

Last weekend the shop owners organized a promotional saturday with food and music, probably hoping for a warm spring day. Instead it was icy winter but that didn’t keep the brave ones from trying the offered food and staying around for a chat.Β  I went a bit ‘head-hunting’ too…

…….

… is een straat in Antwerpen in een buurt waar je echt een kleurrijk mengelmoes van nationaliteiten kunt aantreffen. De winkels weerspiegelen natuurlijk deze verscheidenheid en voor wat speciale kruiden of heel zoete desserts, Marokkaans brood, goedkope potten en pannen en een hoop andere dingen kan je hier altijd terecht. Zelfs rondrijden op zoek naar een parkeerplaats (ik heb een vriendin die daar woont…),hulp vragend van alle goden, geeft de indruk, ergens in de achterstraatjes van een oriΓ«ntaalse stad beland te zijn πŸ™‚

Vorig weekend hadden de handelaars een promotiedag georganiseerd met eten en muziek en ze hoopten waarschijnlijk op een warme lentedag. Spijtig genoeg was het nog steeds putje winter… Maar blijkbaar weerhield dat de dapperen niet om even van het aangeboden eten te proeven en even te blijven staan voor een babbeltje. Ik ben ook langs geweest voor wat ‘koppensnellen’…

Click on a photo to get to the WP slide show with larger pictures…

Klik op een foto om naar de WP diashow te gaan met grotere afbeeldingen…

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Light Parade – Lichtparade

Christmas has arrived in Antwerp as well and has been welcomed by a Light Parade and the traditional Christmas Market that offers drinks, food and possible presents… On one of the coldest evenings so far and blown off my feet by the overly loud announcements and music I still persevered long enough to get a photographic impression πŸ˜‰

Kerstmis is in Antwerpen aangekomen en werd verwelkomd met een Lichtparade en de traditionele Kerstmarkt waar drinken, eten en mogelijke geschenken worden uitgestald… Op een van de koudste avonden tot nu toe en omvergeblazen door de veel te luide meldingen en muziek heb ik het toch nog lang genoeg volgehouden om met een fotografische indruk thuis te komen πŸ™‚

………

For more click HERE…

Voor meer klik HIER…

Standard