Color/Kleur, Photography/Fotografie

Light Parade – Lichtparade

Christmas has arrived in Antwerp as well and has been welcomed by a Light Parade and the traditional Christmas Market that offers drinks, food and possible presents… On one of the coldest evenings so far and blown off my feet by the overly loud announcements and music I still persevered long enough to get a photographic impression 😉

Kerstmis is in Antwerpen aangekomen en werd verwelkomd met een Lichtparade en de traditionele Kerstmarkt waar drinken, eten en mogelijke geschenken worden uitgestald… Op een van de koudste avonden tot nu toe en omvergeblazen door de veel te luide meldingen en muziek heb ik het toch nog lang genoeg volgehouden om met een fotografische indruk thuis te komen 🙂

………

For more click HERE…

Voor meer klik HIER…

Standard