Color/Kleur, Photography/Fotografie

Technopolis (2)

So, here comes the second part…

Het tweede deel dus…

The concept of Technopolis is to educate the young in a playful way and on school days there are whole classes crowding in. When we went, it was during the Easter holidays – so it was kids and mostly grandparents, both parties having as much fun as far as I could see. Below is a selection as there was too much to put into a post… πŸ™‚

Het concept van Technopolis is kinderen spelenderwijs onderwijzen en op schooldagen staan hele klassen aan te schuiven. Toen wij daar waren, was het tijdens het paasverlof en het was eerder kinderen en grootouders. Voor zover ik kon zien hadden beide groepen er even veel plezier aan. Hier volgt een kleine selectie.

01-TP013

Balance… not an easy one! If you are tall enough, you might grab the bar instead of the wiggly grips of course…

Evenwicht… niet gemakkelijk! Als je groot bent kan je wel de bar vastpakken in plaats van de loshangende handvatjes natuurlijk…

02-TP015

The truth is out there!

Moet ik dit echt vertalen? πŸ˜‰

1-TP018

This one is to create your own electricity. There is a white globe – a lamp. If you cycle hard enough, it will start glowing. But to create enough of the stuff to work on your computer, watch TV, listen to music and light the whole house this way?… πŸ™‚

Dit is om je eigen elektriciteit te produceren. Er is een witte bol – een lamp. Als je hard genoeg fietst begint-ie te gloeien. Maar zoΒ  voldoende licht produceren om op je computer te werken, TV te kijken, muziek te beluisteren en heel het huis te verlichten?… πŸ™‚

04-TP019

I don’t have to explain this one to the photographers and/or movie makers among us, I think – unless they are too young to remember there used to be something called a film roll before the digital era? πŸ˜‰

De fotografen en/of filmers onder ons hebben hierbij wel geen verklaring nodig, neem ik aan – tenzij ze te jong zijn om zich te herinneren dat er voor het digitale tijdperk ooit zo iets bestond als een filmrolletje? πŸ˜‰

05-TP021

To get Charlie Chaplin out of the silent movie you have to connect the cog wheels in a way that it will turn the top one… Never saw if he got out after all… 😦

Om Charlie Chaplin uit de stomme film te bevrijden moet je de tandwieltjes zo plaatsen dat ze de bovenste draaien… Niet gezien of hij weg is geraakt… 😦

06-TP032

You didn’t know I could levitate, now, did you? And grow two extra heads as well, use a camera with three lenses and lose more than half my weight in the process? πŸ˜‰

Dat wisten jullie niet, he? Dat ik kan zweven, twee hoofden bijgroeien, met een camera werken met drie objectieven en daarbij meer dan de helft van mijn gewicht kan kwijtraken? πŸ˜‰

07-TP035

A new machine for greedy icecream eaters? Nope… πŸ™‚

Een nieuwe machine voor gulzige roomijs eters? Nee, hoor… πŸ™‚

08-TP036

When you turn on the tapΒ  the water hits the spoons and you have – a water mill….

Als je de kraan open draait worden de lepels getroffen door een waterstraal en je hebt – een watermolen…

11-TP050-1

Stuff for nightmares! πŸ™‚ This is where digestion begins. Behind it there is a whole machinery that shows which way your food goes.

Wat een nachtmerrie! πŸ™‚ Hier begint de spijsvertering. Erachter is een heel machinerie om te laten zien hoe het eten wordt verteerd.

12-TP051-1

What rule was it again that makes us stand on our heads here?

Welke regel was het nu weer dat ons hier op ons hoofd zet?

13-TP049-1

And here the weight came back with a vengence πŸ˜€

En hier had ik mijn gewicht dubbel en dik terug πŸ˜€

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Technopolis (1)

Like the post before, this is another one about Technopolis in Mechelen (B), a ‘technological fairground’ for kids and those young at heart and their curiosity still intact. There will be a bit more coming in a few days… the fun part πŸ˜‰

Zoals het vorig berichtje is dit een opname die ik heb gemaakt in Technopolis (Mechelen), een ‘technologisch pretpark’ voor jongeren en voor nog steeds nieuwsgierige ouderen met een jong hart. Er komt binnenkort nog wat meer… het plezantere deel πŸ˜‰

TP052-1

Standard