In the same botanical garden there was also an art show going on. This was the first I saw of it – a hint to the Belgian government’s recent decision that we will have to stop filling up each open space with concrete and start reusing what is there… beginning from 2040 (!)

In het Arboretum was er ook een tentoonstelling. Dit was het eerste dat ik ervan zag – een zinspeling op de recente beslissing van de regering dat we moeten stoppen, alles met beton te vullen en eerder bestaande woningen, inrichtingen moeten hergebruiken… vanaf 2040 (!)

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Concrete Stop… Betonstop…

Image

The occasion that caused the merry-go-round of my previous post to appear was an exhibition in a sub-community of where I live, dealing with old traditions. The greater part turned out to be reserved for the church, showing (among other things) the costumes worn during processions.

 

De gelegenheid die zorgde voor de komst van de paardenmolen was eigenlijk een tentoonstelling in een deelgemeente van waar ik woon. Het ging vooral over oude tradities waarbij de hoofdrol blijkbaar door de kerk was overgenomen en waar onder andere oude kostuums werden getoond die tijdens processies werden gedragen.

 

KHAch049

 

 

KHAch050Conversation?…   Gesprek?

 

 

KHAch047

 

 

KHAch019

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Traditions… Tradities…

Gallery

You may have heard his name – or even know about his art.It involves objects that could be flying, even a submarine and other technical ideas, insects and so much more that are turned into artworks and he has always fascinated and also amused me… So I did not want to miss this selection of his art in the Museum of Contemporary Art in Antwerp…

Aan de Belgen (en de Nederlanders?) moet ik Panamarenko waarschijnlijk niet voorstellen. De meesten zullen wel gehoord hebben van zijn kunstwerken ontstaan uit technische ideeën, beweging, vliegen, varen en zo veel meer… Hij heeft me wel altijd al gefascineerd en geamuseerd… En ik wou zijn overzichtstentoonstelling in de M HKA zeker niet missen…

 

1-PMK018

 

2-PMK035

 

3-PMK041

 

Those of you who want to see more of my impressions, click on the thumbnail below en hit F11 for the slideshow… ‘HOME’ at the top of the slideshow will take you back here… 🙂

Wie meer zou willen zien van mijn indrukken, op het miniatuurtje hieronder klikken en F11 drukken voor de diavoorstelling…  ‘HOME’ boven de diavoorstelling is de weg terug naar hier… 🙂

 

Panamarenko

Color/Kleur, Photography/Fotografie

M HKA – Panamarenko

Gallery
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Jan Fabre – Pietas

I don’t really think that Jan Fabre needs an introduction. Born in Antwerp, he is known far beyond the borders of Belgium and the diversity of his works and activities fascinates, at times leads to controversy and is memorable.

He is showing his ‘Pietas’ at Park Spoor Noord presently and that gave me the chance to take some pictures.

………..

Ik denk niet dat ik Jan Fabre moet voorstellen. Geboren in Antwerpen is hij ver voorbij de Belgische grenzen bekend en de diversiteit van zijn werk en activiteiten fascineert, geeft soms aanleiding tot controversie en is gedenkwaardig.

Dezer dagen wordt zijn ‘Pietas’ in Park Spoor Noord tentoongesteld en dat gaf me de kans om wat foto’s te trekken.

 ……..

For more photos click below…

Voor meer foto’s hieronder klikken…

Jan Fabre – Pietas

Standard