Color/Kleur, Photography/Fotografie

Spirit of the Beech… Beukgeest…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Rays of Light… Lichtstralen…

Image

IJZ021

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Headache?… Koppijn?…

Image
Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Curlytree… Krolboom…

Kind of exhausting my archives, I think 😀

This one is from my first digital Olympus, the E500, set on monochrome, a simple jpg… I hadn’t heard of RAW yet then, let alone work with it… With a merciless sun shining from a very blue sky, it sure gave me a workout in black and white as I did not have the tricks Lightroom has in store for RAW captures… 😉

But I still love the very individual solution this tree has found for the rather windy corner on an island it chose to grow…

Mijn archief is de uitputting nabij, lijkt me 😀

Dit is van mijn eerste digitale Olympus, een E500, ingesteld op zwart/wit, gewoon een jpg-tje… Ik had toen nog niet van RAW gehoord, laat staan ermee gewerkt… Met een genadeloze zon die van een erg blauwe hemel scheen heb ik daar wel mijn werk aan gehad zonder mijn huidige kennis van de trucjes van Lightroom voor RAW opnames… 😉

Maar ik hou nog steeds van de erg individuele oplossing die deze boom heeft gevonden om het winderige hoekje van een eilandje waar het terecht kwam te overleven…

Krolboom bw 1-001

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Winter Mood… Winterstemming…

WiN073

There is something special about this tree. From almost anywhere on the path it looks like one tree. It is only when you get real close that you can see it consists of three separate trees on a row… I wonder if there is a story to it?…

WiN074

Er is iets aan de hand met deze boom. Van bijna overal op het padje lijkt het een boom – tot je dichter komt. Dan zie je pas dat het geheel bestaat uit drie bomen op een rijtje. Zou daar een verhaal aan verbonden zijn?…

Standard