Color/Kleur, Photography/Fotografie

Antwerp, Keyserlei La Plage

The Promise? – De Belofte?

 

La Plage

 

The Showers to be? – De Douches op komst?

 

Strange Trees… – Rare Bomen…

This is a follow up on the Keyserlei Trees Saga… You can find more about what preceded under ‘New’

Dit is een vervolg op de Keyserlei Bomen Legende… Wat eraan vooraf ging kan je vinden onder ‘Nieuw’

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

The Aftermath… – Na de Kap…

The title might give you the idea that everybody went home and the slaughter of the Keyserlei (= Lindelei) trees is yesterday’s news. But nothing is further from the truth. First of all, each time I pass there, I am shocked anew to see the emptiness where once there was green life and I am sure I am not the only one. Then, while Groen! is going the official way to keep the same scenario from repeating itself, the people who fought so valiantly for the Keyserlei trees got together as well with their own claim that the city should stop chopping down trees. And it is not an empty thought as other decades old and perfectly healthy trees have already been felled and more is planned, the newest I heard of being the trees at the riverside. The reason why they have to go? Simply that they are impeding the view on the quay and the river from the side streets…

It is not only in the city that things go very wrong. The Forest of St Anneke and Noordkasteel that has escaped already once from complete annihilation are still very much in the danger zone. Schoten, one of the green communities surrounding the city, may see 400 trees disappearing along the channel – and almost just around the corner from where I live, a whole forest bordering on the well-known Kalmthoutse Heide (Heath of Kalmthout), a safe haven for a lot of  animals and a passageway to another part of the heath for those same animals, has been sold to a contractor by the Province of Antwerp to be turned into a building site against the protests of many, the Kalmthout community included. And the list just keeps on growing…

In the meantime a short impression of yesterdays gathering that, I certainly hope, will be growing…

………..

Misschien wekt de titel de indruk dat na de slachting van de Keyserleibomen (= Lindelei) bomen oud nieuws zijn. Maar niets is minder waar. Ten eerste, telkens dat ik daar passeer voel ik opnieuw de schok van de leegte te zien waar eens groen leven was en ik ben zeker dat ik niet de enige ben. Ten tweede, terwijl Groen! langs de officiële weg probeert om een herhaling van het Keyserlei-scenario te voorkomen kwamen gisteren de moedige vechters om het leven van de Keyserleibomen terug bijeen om hun eigen eis dat de kaalkap in de stad tot een einde moet komen, kracht bij te zetten. En het is zeker geen lege gedachte. Andere tientallen jaren oude, gezonde bomen zijn al tegen de vlakte gegaan en meer wordt gepland. Het laatste dat ik heb vernomen zijn de bomen aan de kaai van Antwerpen. Waarom? O, ze staan maar in het zicht vanuit de zijstraten…

Het is niet enkel in de stad dat het fout loopt. Het Bos van St Anneke en het Noordkasteel dat al eens aan totale vernieling is ontsnapt, zijn nog steeds heel dicht bij de gevarenzone. In Schoten langs het kanaal zouden 400 bomen kunnen verdwijnen – en ongeveer achter mijn hoekje, bij de welbekende Kalmthoutse Heide, is een heel bos dat aan de daar levende dieren een doorgang  naar een ander deel van de heide en een veilig onderkomen biedt, door de provincie verkocht aan een aannemer om er een woonzone van te maken – en dit tegen herhaalde tegenwerpingen en protesten in, o.a. van de gemeente van Kalmthout. En de lijst blijft maar aangroeien…

Ondertussen een korte indruk van de bijeenkomst van gisteren waarvan ik zeker hoop dat het een groeiend succes kent…

This slideshow requires JavaScript.

More HERE by Flash (dutch text)

Standard
Color/Kleur, Photography/Fotografie

Keyserlei Trees to be cut down – Keyserlei Boomkap

Probably due to a bigger issue being protested in Brussels and all over the world this saturday not so many people seemed to have shown up for this protest action. But a lot of talking and explaining was going on between the protesters and the curious passers-by about why the trees should not be cut down…

An impression…

………

Waarschijnlijk was er wegens de grotere protestactie en betoging in Brussel en over heel de wereld op deze zaterdag niet zo heel veel volk komen opdagen. Maar er werd veel gepraat met de nieuwsgierige passanten over waarom de boomkap op De Keyserlei moet tegengehouden worden.

Een indruk…

Keyserlei Trees - Keyserlei Bomen

For the slideshow click on below title

Voor de diavoorstelling klik op onderstaande titel

Keyserlei Trees – Keyserlei Bomen

Standard