Color/Kleur, Photography/Fotografie

Smile…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Look! We’ve grown!… Kijk! We zijn gegroeid!…

Image

 

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Hide and Seek… Verstoppertje…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Close Encounter (of the furry kind – van het pelsdragende soort)…

Image

 

There is a short story to this Golden Rain that greets me each spring with its flowers.

Years ago it used to live in the neighbouring garden. To my delight, at a certain moment it sent a shoot, tunnelling through under the fence, in my direction. And a good thing that was, as it turned out. The house belonging to that garden was sold, torn down and some fort-like building took the place of the old house and most of the garden, destroying whatever there was of bushes, plants and even a beautiful tree that must have taken at least 30 years or more to grow that big. This is the only survivor…

*****

Er hangt een klein verhaaltje aan deze Gouden Regen dat me elke lente begroet met zijn bloemen.

Jaren terug leefde het in de tuin van de buren. Tot mijn grote vreugde stuurde het op een gegeven moment een uitloper in mijn richting, ondergronds, onder de schutting door. En dat bleek, achteraf gezien, het beste dat het kon doen. Het huisje dat bij die tuin behoorde, werd verkocht, afgebroken en iets fortachtigs nam de plaats ervan en van het grootste deel van de tuin in. Alle struiken, planten en zelfs een prachtige boom die zeker 30 jaar of ouder moet geweest zijn om zo groot te worden, werden venietigt. Dit is de enige overlever…

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

Survivor… Overlever…

Image

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Colors of Spring… Kleuren van de lente…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Trio…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Hidden Corner… Verborgen hoekje…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Zenfrog… Zenkikker…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Through the Window…. Door het raam…

Image