On top of the lunatic traffic situations in Antwerp some wise guys have created, trying to do all the planned changes and road works at the same time, this was an unexpected addition… Broke my own record again… two and a half hours for a stretch I would normally do in (at the most) half an hour…

Boven op de waanzinnige verkeerssituaties in Antwerpen, gecreëerd door wat slimmeriken die alle veranderingen en werken tegelijk willen laten doorgaan, was dit een onverwacht extraatje… Heb nog eens mijn record gebroken… twee uur en half voor een afstandje dat ik normaal (hoogstens) op een half uurtje kon afleggen…

(The photo is taken from inside the car… hence the ‘shaky’ quality… 🙂 )

(De foto werd vanuit de auto getrokken… vandaar de ‘onzekere’ kwaliteit… 🙂 )

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The spirit of Fire… De Vuurgeest…

Image

1-STR001

For the English-speaking visitors:

Uitgezonderd plaatselijk verkeer = Local traffic excluded (very local!)

Voetgangers oversteken = Pedestrians cross over (to where?…)

 

By the way, this used to be a one-way-street… 🙂

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Got it?… Duidelijk?…

Image

Both taken on the (more or less) same spot, same day, same time..

Beide getrokken op (min of meer) dezelfde plaats, zelfde dag, zelfde uur…

 

 

 

Wayhome002

 

Wayhome001

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Going Home…

Image