tnw20

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Goodbye Winter?…

Image

tnw17bw

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Caterpillar Parade… Rupsenparade…

Image

khw01

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Brrrr… cold… koud…

Image

WINT01

That’s all I saw of winter, sitting in my car, waiting for the moment I could see the road… no snow here… 🙂

Dat is alles wat ik aan winter heb gezien, in mijn auto, wachtend tot ik de weg kon zien… geen sneeuw hier… 🙂

Color/Kleur, Photography/Fotografie

A Winter Moment… Winterprikje…

Image

Kakariki

This little fellow was the surprise of the day when I woke up on friday and in dire need of rescuing as snow was on its way… It took me almost 2 days to be able to catch it, long hours with wet and cold feet, not wanting to give up and abandon it to a certain death… My neighbour (without a cat) took it in and will see if a friend of his with a bunch of canaries will be willing to add it to his avian family – if it will recuperate from its nasty adventure, that is… I hope so!

The photo was taken through the window and is a bit ‘glassy’…

Dit klein kereltje was op vrijdag de verrassing van den dag en was dringend aan redding toe met de sneeuw op komst. Ik ben er wel bijna twee dagen mee bezig geweest tot ik het eindelijk kon vangen… koude en natte voeten maar niet van zin, het op te geven en het te laten sterven… Mijn buurman (zonder kat) heeft het binnen gepakt en gaat met een vriend spreken of het beestje bij zijn hoopje canaries mag – als het kan bekomen van dit angstwekkend avontuurtje tenminste… Ik hoop het!

De foto is door het raam getrokken en is ‘n beetje ‘glasachtig’…

Color/Kleur, Photography/Fotografie, Story/Verhaal

An Unusual Visitor… Ongewoon Bezoek…

Image