krst06

It was only the day after that someone told me this is a dangerous animal… (?!) He didn’t feel dangerous at all to me. Frustrated and nervous in his space of 1m x 2m – yes. Bored silly – certainly. I scratched his head, talked to him and he looked quite happy with that. He did want the camera, though 😀

In fact, I never liked the idea of live animals in a nativity scene. The sheep look so sad… The donkey is visibly stressed… How would a human feel if he had to stand in the little barn for two weeks, being Joseph?… He’d probably come out blazing, running for the first pub in the vicinity… talk about dangerous behaviour…! 😉

Het was pas de volgende dag dat iemand mij vertelde dat dit een gevaarlijk dier is… (?!) Die indruk had ik toch helemaal niet. Gefrustreerd en zenuwachtig in de kleine spatie van 1m x 2m – ja. Verschrikkelijk verveeld – heel zeker. Ik krabde zijn kop, mompelde wat tegen hem en dat beviel hem wel. Maar de camera had hij toch graag gehad 😀

Eigenlijk heb ik nooit van het idee van levende dieren in een kerststal gehouden. De schapen kijken zo triest… De ezel is duidelijk onder stress… Hoe zou een mens zich voelen als hij twee weken aan een stuk in het kleine schuurtje Jozef moest staan wezen?… Waarschijnlijk zou hij als een bliksemschicht vertrekken in de richting van de dichtstbijzijnde kroeg… van gevaarlijk gedrag gesproken…! 😉

Color/Kleur, Photography/Fotografie

He Wants the Camera!… Hij wil de camera!

Gallery