On top of the lunatic traffic situations in Antwerp some wise guys have created, trying to do all the planned changes and road works at the same time, this was an unexpected addition… Broke my own record again… two and a half hours for a stretch I would normally do in (at the most) half an hour…

Boven op de waanzinnige verkeerssituaties in Antwerpen, gecreëerd door wat slimmeriken die alle veranderingen en werken tegelijk willen laten doorgaan, was dit een onverwacht extraatje… Heb nog eens mijn record gebroken… twee uur en half voor een afstandje dat ik normaal (hoogstens) op een half uurtje kon afleggen…

(The photo is taken from inside the car… hence the ‘shaky’ quality… 🙂 )

(De foto werd vanuit de auto getrokken… vandaar de ‘onzekere’ kwaliteit… 🙂 )

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The spirit of Fire… De Vuurgeest…

Image

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Under the Hood… Onder de Motorkap…

Image

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Two of them… Twee exemplaren…

Image

A Bentley, anyone?… 🙂

Iemand een Bentley?… 🙂

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Classic Cars…

Image

Another prehistoric photo from the time I refused to shoot in color… 😉

Nog een prehistorische foto toen ik nog weigerde, kleurfoto’s te trekken… 😉

 

Black and white/zwart wit, Photography/Fotografie

Fairyland… Feeënland…

Image

Another spring… some years ago… before everyone forgets about me 😉

Een andere lente… ‘n paar jaar geleden… voordat iedereen mij helemaal vergeet 😉

b&w plus, Photography/Fotografie

Strength of Life… Kracht van het leven…

Image

For those who may have missed me ( being optimistic… 😉 ), the short moment of spring we’ve had made me realize how much I have been neglecting my humble shed… so, I started repairing and changing the most necessary things, jungle included, instead of taking my camera for a walk… Still heaps to do, but I will be back as soon as I can see some light at the end of the tunnel, hoping it isn’t the next train’s headlight racing at me… 😀

Voor wie me misschien heeft gemist ( aanval van optimisme… 😉 ), de korte voorsmaak van lente heeft me doen inzien hoeveel ik mijn stulpje heb verwaarloosd… en ben maar begonnen aan wat dringende reparaties en wat veranderingen, oerwoudje incluis, in plaats van mijn camera uit te laten… Nog heel wat te doen… Maar ik kom wel terug zodra ik wat licht kan zien op het einde van de tunnel – hopelijk is dat licht dan niet de koplamp van de volgende trein dat in volle vaart naar me toekomt… 😀

Blog Note/Berichtje, Color/Kleur, Photography/Fotografie

Blog Note… Berichtje…

Image