Photography/Fotografie

Wait till I’m all grown!… Wacht tot ik helemaal groot ben!…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

The Misty Past… Vergangenheid in de mist…

Image

 

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Bump!… Doef!…

Image

A bit slow in my photoworld at the moment… So a few more from the Trams & Busses Museum before everybody has forgotten all about me… 😉

Niet veel beweging in mijn fotowereld voor de moment… Dus nog ‘n paar van het Trams en Bussen Museum voordat iedereen mij vergeten is… 😉

 

 

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Workshop… Werkplaats…

Image

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Cargo Service…

Image

 

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

Trams and Busses Museum… Tram en Autobus Museum…

Image

 

 

Film developing tank – never knew they could be made of wood… 🙂

Nooit geweten dat er houten versies van bestonden… 🙂

 

Color/Kleur, Photography/Fotografie

History (2)… Geschiedenis (2)…

Image